24 3

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Thiết kết bộ thí nghiệm Vật lý ảo phục vụ giảng dạy hệ cao đẳng”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015, ngày 24/12/2015, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Thiết kết bộ thí nghiệm Vật lý ảo phục vụ giảng dạy hệ cao đẳng” Mã số: CS-AP-TT-14-005 do giảng viên Nguyễn Tấn Xứng thuộc khoa Khoa học cơ bản làm chủ nhiệm đề tài.

Với mục tiêu Khai thác các phần mềm thí nghiệm Vật lý ảo để thiết kế và mô phỏng bộ thí nghiệm sử dụng dạy môn Vật lý đại cương trong trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý đại cương của nhà trường.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thí nghiệm trong dạy học vật lý

Chương 2: Giải pháp thí nghiệm ảo trong điều kiện thực tế hiện nay

Chương 3: Ứng dụng các phần mềm tạo một số thí nghiệm vật lý ảo

KS.Nguyễn Tấn Xứng, chủ nhiệm đề tài – trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài

Các thành viên trong hội đồng khoa học khoa đã thống nhất đánh giá đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đề tài có giá trị thực tiễn trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình dạy học.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã đưa ra nhiều góp ý để tiếp tục hoàn thiện đề tài và sớm áp dụng vào hoạt động giảng dạy trong Nhà trường trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại khá.